image
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Hasiči > Volební řád SDH Puchlovice

Volební řád SDH Puchlovice           

Tento řád pro volby výboru SDH Puchlovice byl odsouhlasen valnou hromadou sboru 

V řádných volbách se volí všichni členové výboru.

Na valné hromadě je veřejným hlasováním zvolena tříčlenná volební komise a její předseda.

Volební právo mají všichni členové sboru přítomní na volební valné hromadě ve věku alespoň dovršených 15 let.

Kandidovat do libovolné funkce výboru může každý člen sboru, jenž v době volby dosáhl plnoletosti a nebyl zbaven svéprávnosti.

Do každé funkce se volí zvlášť a tajně. Zvolen je ten, kdo dostal nejvíce hlasů. 

Do funkcí se bude volí postupně podle významu. Nejprve starosta sboru, pak velitel, náměstek starosty, pokladník, jednatel a nakonec vedoucí mládeže.

Kandidovat lze do více funkcí najednou. Je-li kandidát zvolen, je automaticky vyřazen ze všech dalších kandidatur.

Kandidáta může navrhnou libovolný člen sboru způsobem určeným volební komisí. Tento způsob musí umožnit tajný návrh. Uzávěrku kandidátek určí komise. Po uzávěrce musí každý kandidát vyslovit souhlas se svojí kandidaturou. Od kandidatury může kdykoli odstoupit.

Komise po uzávěrce sestaví kandidátky, jež představí nejpozději na volební valné hromadě.

Každý funkcionář může ze své funkce kdykoli odstoupit. Funkce je zbaven též ukončením členství ve sboru. Obsazení uvolněné funkce se bude řešit mimořádnou volební valnou hromadou způsobem obdobným jako při řádných volbách. Bude-li zvolen jiný funkcionář, proběhnou mimořádné volby i na obsazení jeho původní funkce.

Pro období mezi uvolněním funkce a jejím obsazením v mimořádných volbách určí přechodné řešení výbor sboru.

Funkcionáři jsou voleni (ať řádně či mimořádně) do dalších řádných voleb. Podle současných stanov SH ČMS se konají každých pět let.

Obsazení funkcí ve výboru okrsku je plně v kompetenci výboru sboru.