Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Okolí

Okolí

Jezera a slepá ramena Orlice na Slezském Předměstí

Místo
Hradec Králové
Typ

Slezské Předměstí, dnes součást Hradce Králové, bylo od dávných dob protkáno velkou řadou bočních toků řeky Orlice, z nichž se mnohdy stávala slepá ramena, ať již přírodními procesy, či zásahem…

Více

Roháj

Místo
Hradec Králové
Typ

Toto místo na levém břehu Labe na pomezí Lochenic, Skaličky a Ruseka bývalo též nazýváno jako „Rozháj“ nebo „Pod strouhou“. Původně bylo kompletně zalesněné, později to byly lučiny, červená pole s…

Více

Les Dehetník

Místo
Hradec Králové

Les Dehetník se nachází na jih od Divce a dříve byl též zván jako Devítník (v josefinském katastru kolem roku 1789) a objevuje se i verze Dechník. Jeho současný název vznikl podle toho, že se zde…

Více

Trotina

Místo
Hradec Králové
Typ

Tento potok pramení u Zdobína a odtud teče Trotinou (odtud byla voda z něj tažena již od středověku potrubím do nedalekého Miletína do hlavní kašny na náměstí, přičemž k zámku byl zřízen zvláštní…

Více

Jezuitská jezera v Malšovicích

Místo
Hradec Králové
Typ

Původní dřevěný jez na Orlici u Malšovic byl o něco výše než ten současný, na jehož místě se nacházel podlouhlý ostrov (zván prostě jako Malšovický nebo Orlický). Svojí konstrukcí se ten malšovický…

Více

Ornstova jezera ve Správčicích

Místo
Hradec Králové
Typ

Řeka Labe měla v těchto místech již od Předměřic nad Labem vedle hlavního toku řadu meandrů a bočních ramen, z nichž se řada stala zanesením různými sedimenty slepými. Jedna z prvních zmínek o…

Více

Keprtův rybník

Místo
Hradec Králové
Typ

Dříve se na tomto místě žádná vodní plocha nenacházela, neboť bylo zemědělsky využíváno. Střídalo se tady pole s loukou (úhorem), čehož důkazem může být indikační skica stabilního katastru obce…

Více

Roudnička

Místo
Hradec Králové
Typ

Rybníky Roudničku (tehdy zván jako Roudnický, resp. Roudničský) a Datlík, jež napájel Černý potok (dříve nazývaný i jako Bejšťský potok a dnes jako Biřička), začalo město Hradec Králové stavět naráz…

Více

Biřička

Místo
Hradec Králové
Typ

Tento rybník na Černém potoce (ještě předtím zvaným jako Bejšťský potok, nyní jako Biřička) existoval již nejspíše v 15. století a dříve byl zvaný jako Bejšťský, to od toho, že kolem něj vedla cesta…

Více

Pašát

Místo
Hradec Králové
Typ

Dnes pojmenování „Pašát“ nesou 2 objekty: zalesněné návrší naproti motorestu Maják nad Urbanicemi u Hradce Králové, jež bývalo od 19. století obklopeno ovocnými sady, a drobný potůček, který nedaleko…

Více