Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Okolí

Okolí

Lejšovka

Místo
Hradec Králové
Typ

Název obce má být odvozen od staročeského slova „líše“, což má být liščí mládě. Podle jiných teorií má spojitost se slovenským pojmenováním slunky obecné – lejšovka. V roce 1406 nesla obec…

Více

Kaple Navštívení Panny Marie ve Smržově

Místo
Hradec Králové
Typ

Tato pseudogotická kaple byla postavena na louce, jež původně patřila smiřickému panství. Okolo ní se nacházely obecní lesy, které však ještě roku 1840 nebyly tak rozsáhlé jako dnes. Ještě před…

Více

Smržov

Místo
Hradec Králové
Typ

První doložená zmínka o obci pochází z roku 1490, kdy zakoupil smiřické panství Hašek Střížek z Lužan, ale její osídlení je mnohem staršího původu, neboť v roce 1878 byl ve Smržově nalezen hlazený a…

Více

Původ názvu lokality „V Rybníkách“ v Hubílese

Místo
Hradec Králové

Hubíles je malá obec na Smiřicku, jež je dnes součástí Smržova. Z dávných dob se zde zachovala řada místních názvů, z nichž mne zaujala lokalita „V Rybníkách“, kterou dnes protékají pouze…

Více

Hubíles (Smržov)

Místo
Hradec Králové

Dříve se na západ od obce nacházel Číbuzský rybník (lokalita „V rybníkách“), což znamená, že zprvu byla Hubíles součástí Číbuze. Její název má být podle jedné z teorií odvozen od vyhubeného lesa.…

Více

Kostel sv. Václava v Číbuzi

Místo
Hradec Králové
Typ

Nejstarší zmínka o tomto kostele má být v listině papeže Bonifáce VIII., jež byla vydána 3. června 1296, v níž je vzpomenut zdejší farář Petr Machův ze Staré, který měl získal farní kostel po smrti…

Více

Dvojice smírčích křížů při cestě z Hubílesa do Číbuze

Místo
Hradec Králové
Typ

Cestou z Hubílesa nalezneme na pravé straně silnice na Číbuz před čp. 49 kamenný smírčí kříž s vytesanou sekerou a cepem, o jehož vzniku vzniklo několik teorií. Podle jedné se jedná o mezní kámen z…

Více

Číbuz (Skalice)

Místo
Hradec Králové

Toto zvlášní jméno obce by mělo být podle lidové tradice odvozeno od jejího zakladatele Čibuda a znamenat tak Čibudovu ves. Od roku 1923 je úředně známa jako Číbuz (pod tímto jménem je též uvedena v…

Více

Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Výravě

Místo
Hradec Králové
Typ

Již od 19. století se ve Výravě nacházejí 2 kaple: Narození sv. Jana Křtitele s vížkou a Panny Marie. Prvně jmenovaná byla postavena v letech 1823-1824 a uvnitř byla upravena a vyzdobena v roce 1859.…

Více

Kaplička Panny Marie Lurdské se zázračným pramenem pod Mžany

Místo
Hradec Králové
Typ

Ke vzniku kapličky v lokalitě „Za Humny“ při cestě z Mžan na Dohaličky se vztahuje krásná pověst, kterou zpracoval František Ladislav Sál ve svém díle „Pohádky, pověsti a národní písně…

Více